İŞ BAŞVURU FORMU

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimiz;köklü geçmişi, sahip olduğu bilgi birikimi, kullandığı teknolojik sistemler ve ürettiği kaliteli ürünler ile sektöründe hak ettiği yeri almıştır. İnsan Kaynakları ana politikamız; yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon yapılanma faaliyetlerini şirketlerimizin amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde planlamak ve gerçekleştirmektir.

Çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,
Tüm çalışanlarımıza eşit kariyer fırsatı vermek,
Bütün birimlerde, karşılıklı bilgi akışı ve paylaşımının sağlanacağı rahat ve teşvik edici ortam yaratmak,
Takım ruhu ve “Biz Bilinci” ile hareket ederek çabalarını kişisel performansının yanında şirket performansına yansıtan bir çalışan profilinin devamını sağlamak,
Şirketimize değer katabilecek, nitelik ve yetkinliklere sahip çalışma arkadaşlarını şirket bünyesine katmak.


Hedefimizi sürekli yüksek tutarak, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde lider yapımızı koruyup, kalıcı üstünlükler sağlayıp, bu başarıyı tüm çalışanlarımızla paylaşmak temel ilkelerimizdendir.Kişisel verilerimin yukarıda yer alan formdaki taleplerimin gereğinin yapılması amacıyla işlenmesini kabul ediyorum.